Elektrody drutowe - Elektrody mosiężne ocynkowane

PAPS CUT – ZS

PAPS ZS 470 N/mm,  910 N/mm

 • bardzo trwała otulina cynkowa (bez efektu łuszczenia się)
 • elektroda w wersji 910 N/mm² jest rekomendowana do drążarek Agie jak również do drążarek japońskich.
 • elektroda w wersji 470 N/mm² jest zalecana do maszyn Charmilles zarówno do cięć prostych jak i stożkowych
 • gwarantuje precyzję i jakość ciętej powierzchni
 • zalecana do cięcia bardzo twardych materiałów (węglik, diament, stal hartowana)

Thermo A

THERMO A 900 N/mm

 • Very durable zinc coat (without hulling effect)
 • Electrode in its version 910 N/mm² is recommended for both Agie and Japanese erosion machines.
 • Electrode in its version 470 N/mm² is recommended for Charmilles machines both for straight and tapered cutting
 • It guarantees precision and quality of the cut surface
 • Recommended for cutting very hard materials (carbide, diamond, hardened steel)

Stamm A

STAMM A 400N/mm, 500 N/mm, 950N/mm

 • Very durable zinc coat (without hulling effect)
 • Electrode in its version 910 N/mm² is recommended for both Agie and Japanese erosion machines.
 • Electrode in its version 470 N/mm² is recommended for Charmilles machines both for straight and tapered cutting
 • It guarantees precision and quality of the cut surface
 • Recommended for cutting very hard materials (carbide, diamond, hardened steel)