Mikrokulki szklane

Mikrokulki szklane

Jest to ścierniwo ekologiczne, wielokrotnego użytku, które doskonale zastępuje piasek wyeliminowany z dniem 01.01.1999r zgodnie z „Ustawą o odpadach” z dn. 27.12.1997r. Wejście w życie tych przepisów skutkuje również nieopłacalnością użytkowania ścierniw jednokrotnego użytku.

Zastosowanie

Mikrokulki szklane są stosowane do obróbki uszlachetniającej, wzmacniającej oraz strumieniowo- ściernej czyszczącej.

Historia powstania

Początek produkcji tego syntetycznego, niemetalowego ścierniwa zawdzięczamy przede wszystkim rozwojowi bardzo wymagającego przemysłu lotniczego. Materiały, jakie wcześniej często używano, powodowały uszkodzenie powierzchni obrabianych oraz geometrii, co miało negatywny wpływ na konstrukcję całej maszyny. Mikrokulki szklane okazały się ścierniwem, które doskonale zastąpiło dotychczas używane produkty, głównie ze względu na fakt, iż nie wywołują ścierania erozyjnego (w stosunku do korundu, który ma tę samą ziarnistość, wywołują tylko 1/40 ścierania).

 • ciężar właściwy 2,5 kg/dm³,
 • ciężar nasypowy 1,4 ÷1,5 kg/dm³,
 • twardość Mohsa 6, Rockwella 44 HRC,
 • wysoki moduł sprężystości,
 • chemicznie obojętne,
 • doskonała jednorodność struktury.

Charakterystyka mikrokulek szklanych jako ścierniwa w obróbce strumieniowo – ściernej

 • stosuje się w obiegu zamkniętym, w którym mikrokulki użyte są od kilku do ok. 20 razy,
 • nieobecność wolnego dwutlenku krzemu nie zagraża zdrowiu osób zatrudnionych przy obróbce ( nie powoduje pylicy),
 • całkowita obojętność chemiczna nie naraża na korozję ani zanieczyszczenia obrabianej powierzchni, dlatego mikrokulki szklane doskonale nadają się do obróbki wykończeniowej wyrobów ze stali nierdzewnej, ze stopów aluminiowych lub tytanowych,
 • dzięki swej twardości ( 5.5 w skali Mohsa), wysokiemu modułowi sprężystości i kulistości, mikrokulki eliminują zanieczyszczenia i tlenki metali nie uszkadzając powierzchni poddanej obróbce. Pozwalają one na zachowanie ściśle określonych tolerancji. Dzięki swej elastyczności, obróbce mogą być poddane wyroby cienkie, kruche i precyzyjne. Operacja może być przeprowadzona wielokrotnie,
 • powierzchnie obrabiane nie są zanieczyszczone obcymi wtrąceniami,
 • proces obróbki jest szybki, czysty i ekonomiczny pod względem inwestycyjnym i eksploatacyjnym,
 • w niektórych sytuacjach ponowne czyszczenie przy pomocy kwasu, które jest często praktykowane, nie jest już potrzebne,
 • opakowanie standardowe: worki papierowe 25 kg z wewnętrznym wkładem foliowym.

Skład chemiczny i wybrane właściwości

Szkło sodowo-wapniowe o stabilnym składzie chemicznym: SiO² (70÷73%); Na² O (13÷15%); CaO (7÷11%); MgO (3÷5%); Al² O³ (0,5÷2,0%); Fe² O³ (max. 0,1%); K² O (max. 0,1%); TiO²  (max. 0,1%).
Pył powstający podczas obróbki strumieniowej nie zawiera wolnej krzemionki powodującej pylicę.

 • ciężar właściwy 2,5 kg/dm³,
 • ciężar nasypowy 1,4 ÷1,5 kg/dm³,
 • twardość Mohsa 6, Rockwella 44 HRC,
 • wysoki moduł sprężystości,
 • chemicznie obojętne,
 • doskonała jednorodność struktury.

W czasie całego procesu obróbki strumieniowej nie powstaje pył, który u wielu osób może wywoływać pylicę.

Oferujemy towar o najwyższym standardzie, dostosowany do najbardziej restrykcyjnych wymagań oraz norm, jakie wprowadziła Unia Europejska. Proponowane przez nas mikrokulki szklane wykonane są zgodnie z normą DIN 8201 cz.7.

 
Oferowane granulacje
Lp.
Granulacja [µm]
Kod towaru
1.
40-70
213-72
2.
70-110
209-72
3.
70-150
210-72
4.
90-150
216-72
5.
100-200
220-02
6.
150-250
224-02
7.
200-300
229-02
8.
250-350
234-02
9.
250-425
236-02
10.
200-400
233-02
11.
300-400
238-02
12.
400-600
240-02
13.
400-600(70%)
241-02
14.
400-800(80%)
245-02
15.
600-800(80%)
252-02
16.
600-800(70%)
253-02

 

cofnij