Transcorn Sp. z o.o. ul. Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn

Szybki kontakt: 0048 89 527 43 63

Filtry produkcji polskiej

Filtry produkcji polskiej

filtry produkcji polskiej

Podstawowe
wymiary
filtrów
PRODUCENCI  POLSCY
D=148; d=89; h=336 WE – 148 WO 60–266
D=148; d=89; h=336 WE – 148 W WW 60–266.05
WW 60–266
D=150; d=89; h=450 WE - 550 WN 148/450
D=150; d=89; h=274 WE – 551 WO 60-266/1
D=150; d=31; h=290 WE - 552 WW 150/290
D=148; d=89; h=224 WE – 220  
D=148; d=31; h=335 WE – 325 WN 150/330
D=148; d=31; h=533 WE – 325-01 WW 150/500
D=148; d=31; h=335 WE – 325 R  
D=148; d=31; h=335 WE – 325 W  
D=148; d=29; h=355 WE – 340  
D=148; d=30; h=349 WE – 343  
D=148; d=31; h=360 WE – 350  
D=148; d=32; h=364 WE – 369 WN 150/369
D=148; d=32; h=364 WE – 369C-5 WW150/369.05
D=148; d=32; h=364 WE – 369C-10 WW 150/369
D=148; d=32; h=364 WE – 369C-25  
D=300; d=60; h=500 WE – 500PJ  
D=300; d=60; h=500 WE –500PJ-01  
D=300; d=60; h=330 WE – 519PJ  
D=300; d=60; h=330 WE –519PJ-01  

 Objaśnienia do tabeli:

D - średnica zewnętrzna
d - średnica wewnętrzna
h - wysokość

 

zastosowanie filtrów polskich

Maszyna Typ Nazwa Wymiary [mm] Dokł. Filtr. [µm] Pow. Filtr. [m²]
ZM „TARNÓW” S.A. EDEA – 25;
EDEC – 40; niektóre EDEE – 40;
Marcosta Tarnów EDMA 20/40; EDMB 15
Nafta WE-148 148/89x336 8 2,1

 

 

    Niektóre ELCUT 234
 
 

 

Woda WE-148 W 148/89x336 10 2,1
Nafta WE-550 150/89x450 15-20 2,7
Nafta WE-551 150/89x274 10 2
Woda WE-552 150/31x290 10 1,3

Drutowe ELOX

 
Woda WE-220 148/89x224 10 2,1
ZM „TARNÓW” S.A.
EDEE – 40;
EDEF – 40;
EDEG – 40
ZAP B.P. Kutno-Końskie
BP – 91;
BP – 93;
BP – 95;
BP – 97;
BP – 2000
Nafta WE-325 148/31x335 8 2
ZAP B.P. Kutno-Końskie Nafta WE-325-01 148/31x335 8 3,4
ZM „TARNÓW” S.A.
EDEG – 40Z; EDEG – 40CNC
Nafta WE-325 R 148/31x335 8 2,1
ZAP B.P. Kutno-Końskie
BP – 91D; BP – 95D; BP – 97D; BP – 2000D
Woda WE-325 W 148/31x335 8 3,4
DM – 408 Nafta WE-340 148/29x355 8 1,8
JAPAX LS – 350 na zamówienie Woda WE-343 148/30x349 X X
Tajwańskie Nafta WE-350 148/31x360 8 2,2
Charmilles; Accutex HD100,HD50 Nafta WE-369 148/32x364 8 2,7
Charmilles ROBOFIL Woda WE-369C-5 148/32x364 5 2,7
Charmilles ROBOFIL Woda WE-369C-10 148/32x364 10 2,7
Charmilles ROBOFIL Woda WE-369C-25 148/32x364 25 2,7
Filtry z króćcem na szybkozłącze

Do maszyn produkowanych w I.O.S.
(Instytut Obróbki Skrawaniem) w Krakowie;
Woda WE-500 PJ 300/60x500 3 – 5 14,7
Nafta WE-500 PJ-01 300/60x500 3 – 5 14,3
Woda WE-519 PJ 300/60x330 3 – 5 X
Nafta WE-519 PJ-01 300/60x330 3 – 5 9,4

Objaśnienia do tabeli:

X -    na życzenie klienta, 
PJ -  duża powierzchnia filtracyjna o podwójnym działaniu,   
01 -  dodatkowa warstwa chłonna (włóknina), która przedłuża żywotność filtra,   
R  -   odwrotny przepływ medium (od środka na zewnątrz),    
W -    do wody,     
KRÓCIEC–na wąż lub szybkozłącze, wymiary i rodzaj na życzenie klienta, w standardzie: na wąż – Ø 19.5 mm; na szybkozłącze – Ø 20.0; 30.0mm

Ciśnienie robocze filtrów wynosi 2 kg/cm² 

cofnij