OLEJ PARAFINOWY - DIELEKTRYK DO DRĄŻARKI WGŁĘBNEJ

Jest to produkt stanowiący mieszaninę węglowodorów parafinowych otrzymanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Jego parametry fizykochemiczne sprawiają, że proces drążenia przebiega dużo stabilniej niż przy użyciu nafty kosmetycznej. Produkt szczególnie polecany do drążarek wgłębnych. Ten olej do drążarki wgłębnej jest bezwonny co poprawia jakość pracy operatora maszyny.

Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla transportu i można go przewozić dowolnymi środkami transportu

Własności:

  • gęstość w temp. 20°C ok. 0,744-0,754 g/cm3
  • temperatura zapłonu 74°C;
  • temperatura samozapłonu powyżej 230°C;
  • związki aromatyczne ok. 0,02%;


UWAGA: Olej parafinowy nie podlega akcyzie.

Pakowany w beczki stalowe 200 l.

cofnij