SOLVO SPRAY

Agresywny preparat do czyszczenia i odtłuszczania.

  • rozpuszcza smary, oleje, smołę i żywice;
  • odtłuszcza i czyści narzędzia, maszyny i części samochodowe;
  • nie jest agresywny dla większości stosowanych lakierów. Dlatego też może być stosowany do usuwania plam ze smoły z lakierów samochodowych. Przed zastosowaniem na tworzywach sztucznych lub lakierach należy sprawdzić czy nie reaguje z daną powierzchnią.
  • preparat palny;

Solvo N zawiera rozpuszczalniki. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą, w razie potrzeby nałożyć na skórę tłusty krem. Chronić oczy.
Spraye z preparatem nie mogą być poddawane działaniu temperatur wyższych od 50ºC lub wpływom bezpośredniego promieniowania słonecznego. Nie otwierać, nie uszkadzać. Nie kierować strumienia rozpylanego środka w kierunku żaru lub ognia. Opakowanie należy utylizować dopiero po całkowitym opróżnieniu.

Karta charakterystyki preparatu