Reiniger SE

Reiniger SE

Reiniger SE zawiera kombinację specjalnych rozpuszczalników, dzięki czemu usuwa osady z narzędzia bez zakłócenia procesu produkcyjnego. Po naniesieniu preparatu na narzędzie wystarczy po chwili przetrzeć powierzchnię miękką szmatką. W przypadku tworzyw sztucznych, które podczas stosowania środka

REINIGER SE mogą ulec rozpuszczeniu (polistyrol, kopolimery, octan celulozy, poliakrylany oraz poliwęglany) należy starannie usunąć resztki preparatu oraz zneutralizować je wodą, preparatem Solvo Spray lub pr|eparatem BP40.

Reiniger SE rozpuszcza poliamidy oraz PCV dopiero przy podwyższonych temperaturach. Preparat nie rozpuszcza poliacetyli, poliolefinów, polietylenoglikolotereftalatów. W celu usunięcia trudno rozpuszczalnych złogów poliacetalowych należy nanieść preparat na gorące narzędzie.Osady poliamidowe rozpuszczają się dobrze w temperaturze powyżej 70°C, osady POM w temperaturach wyższych niż 80°C.

Teraz dostępny również w butelkach z tworzywa sztucznego bez dodatku gazu pędnego.

Płać tylko za sam preparat bez dodatku gazu pędnego.Oszczędzaj na kosztach utylizacji wybierając preparat w butelkach z tworzywa sztucznego.

Pojemność butli:550 ml

Ilość preparatu: 500 ml

 

cofnij