NEOGLIS

Preparat NEOGLIS jest standardowym produktem typu NEO posiadającym podobne właściwości do preparatu Neoglis Plus, jednakże z mniejszymi właściwościami penetracyjnymi i mniejszą mikroaktywnością. Neoglis tworzy natomiast trwalszy i bardziej stabilny film oraz posiada właściwości ślizgowe. Ochrona antykorozyjna jest podobna jak w przypadku Neoglis Plus, zależna od rodzaju metalu i właściwości powierzchni.

Karta charakterystyki preparatu