REINIGER SE

REINIGER SE

W procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych na narzędziach mogą powstawać złogi mające negatywny wpływ na jakość produkowanych detali. Osady te składają się z produktów rozkładu tworzywa sztucznego i zawartych w nim domieszek takich jak: stabilizatory, dodatki ogniotrwałe, antystatyki i spulchniacze. Powstawanie osadów przyspiesza wysoka temperatura oraz złe odpowietrzanie narzędzi.

REINIGER SE zawiera kombinację specjalnych rozpuszczalników, dzięki czemu usuwa osady z narzędzia bez zakłócenia procesu produkcyjnego. Po naniesieniu preparatu na narzędzie wystarczy po chwili przetrzeć powierzchnię roboczą miękką szmatką.
W przypadku przetwórstwa tworzyw sztucznych, które podczas stosowania środka REINIGER SE mogą ulec rozpuszczeniu (polistyrol, kopolimery, octan celulozy, poliakrylany oraz poliwęglany) należy starannie usunąć resztki preparatu.

REINIGER SE rozpuszcza poliamidy oraz PCV dopiero przy podwyższonych temperaturach.
Preparat nie rozpuszcza poliacetyli, poliolefinów, polietylenoglikolotereftalatów. W celu usunięcia trudno rozpuszczalnych złogów poliacetalowych należy nanieść preparat na gorące narzędzie a następnie przetrzeć odpowiednie wypraski wtryskowe.
Osady poliamidowe rozpuszczają sie dobrze w temperaturze powyżej 70°C, osady POM w temperaturach wyższych niż 80°C.
REINIGER SE nie rozpuszcza smarów mineralnych. Przy częstym stosowaniu może dojść do odtłuszczenia narzędzia. W przypadku narzędzi o ciasno pasowanych suwakach i słupach należy sprawdzić czy konieczne jest kolejne przesmarowanie.
Preparat nie zawiera FCKW oraz CKW.

Ulega biodegradacji i rozpuszcza się w wodzie. Środek agresywny. W przypadku kontaktu z oczami powoduje silne podrażnienia. Należy przemyć oczy dużą ilością wody i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

REINIGER SE jest dostępny w sprayu o pojemności 500 ml oraz w 12 litrowych kanistrach do zastosowań przemysłowych ( do nanoszenia na formę zalecamy stosowanie multisprayów wielokrotnego napełniania.