TRENNMITTEL S10

TRENNMITTEL S10 to preparat zawierający kombinację silikonów. Może być stosowany przy wysokich temperaturach. Nie dopuszcza do pozostawania jakichkolwiek resztek po wtrysku na częściach roboczych.
  • charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni narzędzi;
  • nie jest odpowiedni do operacji następujących po wtrysku takich jak: lakierowanie, sitodruk, klejenie lub metalizacja;
  • ekonomiczny w użyciu;
  • nie reaguje z powierzchnią tworzywa;
  • preparat palny, temperatura zapłonu wynosi ok. 400°C;
  • nie zaleca się stosowania preparatu w okolicach listwy zgrzewającej przy przetwórstwie folii, gdzie uzyskuje się temperaturę powyżej 450°C.
  • nie zawiera FCKW oraz CKW

Karta charakterystyki preparatu