SAVAN RVH 600

Zastosowanie: Środek antykorozyjny SAVAN RVH 600 służy jako dodatek do dielektryka
(wody demineralizowanej) w elektrodrążarkach drutowych. Jest on stosowany jako czynnik hamujący powstawanie korozji w procesie elektroerozji ( inhibitor). Zabezpiecza bardzo skutecznie materiał obrabiany w całości ( również za przeciętą powierzchnią) oraz oprzyrządowanie gorszej jakości. Nie koliduje podczas pracy w obiegu wodnym z filtrami
i żywicą.

Środki bezpieczeństwa: SAVAN RVH 600 jest środkiem bezpiecznym, niepalnym, ulega biodegradacji (>80% w stanie rozcieńczonym). Należy jednak zachować następujące środki ostrożności:
  • kontakt ze skórą – zmyć wodą z mydłem;
  • kontakt z oczami – przepłukać obficie wodą;
  • w razie spożycia – nie powodować wymiotów, skontaktować się z lekarzem.

Sposób użycia: Stosować po wymianie wody, podczas pracy maszyny stopniowo dolewając. Stosować w proporcji 0,5 l środka na 100 l wody. Można stosować równolegle ze środkami smarująco – konserwującymi.