BLASOLUBE 301

Smar do elektrodrążarek drutowych. Wymagany przez CHARMILLES nr 449.142

Pakowany w pojemniki 900 g.

Karta Charakterystyki