BUNOL BP 10

BUNOL BP 10 chroni powierzchnię obrabianego materiału przed korozją. Zmniejsza także potrzebę kolejnych działań chroniących przed korozją zwłaszcza w miejscu cięcia.

Zastosowanie i dozowanie: W zależności od jakości stali i czasu pracy 1-2% Bunol BP 10 jest dodawany do obiegu wody (1-2 l /100 l wody). W celu lepszej cyrkulacji wody, przed dodaniem preparatu Bunol BP 10 zaleca się rozcieńczenie preparatu z 10 częściami wody dejonizowanej i dodawanie stopniowe do obiegu wody podczas pracy maszyny.

Środki ostrożności: Bunol BP 10 jest środkiem bezpiecznym, niepalnym, ulega biodegradacji. Należy jednak zachować następujące środki ostrożności:

  • przestrzegać zaleceń obowiązujących podczas pracy z czynnikami chemicznymi;
  • myć ręce przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy;
  • nie wdychać gazów/oparów/aerozoli;
  • unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu ze skórą – zmyć wodą z mydłem; w razie kontaktu z oczami – przepłukać obficie wodą;
  • w miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu;

Karta charakterystyki preparatu

Potwierdzenie okresu przydatności produktu