BUNOL BP 40

BUNOL BP 40 to alkaliczny preparat czyszczący na bazie wody ( pH 12).
Preparat usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Wykazuje dużą skuteczność w usuwaniu olejów i smarów. Mimo swojej zasadowości jest dobrze tolerowany przez skórę.

Preparat ulega biodegradacji.

Sposób użycia: Dozowanie preparatu zależy od stopnia zanieczyszczenia elementów. Może być rozcieńczony z wodą w proporcji 1:1 lub 1:2 albo stosowany w formie nierozcieńczonej w przypadku zanieczyszczenia zapieczonego.

Należy zwrócić uwagę, aby preparat został dokładnie usunięty. Pozostałości mogą prowadzić do powstawania rdzy.

Karta charakterystyki preparatu