ŻYWICA PUROLITE MB478LT

 

 

Purolite MB 478LT jest gotowym do użycia, jednorodnym złożem mieszanym, przeznaczonym do produkcji wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej. Jest szczególnie zalecany w drążarkach elektroiskrowych gdzie, dzięki dobrej kinetyce wymiany pozwala na uzyskanie dobrych osiągów, zapewniając odpowiedni opór właściwy wody cyrkulacyjnej przez długi okres czasu.
Purolite MB 478LT jest otrzymywany przez dokładne wymieszanie dwóch w pełni zregenerowanych żywic jonowymiennych o strukturze żelowej – kationitu silnie kwaśnego i anionitu silnie zasadowego typu I.

Karta charakterystyki produktu

 

 

 

    Tabela 1 – Typowe właściwości fizyczne i chemiczne

Forma fizyczna Sferyczne ziarna
Grupy funkcyjne Kwas sulfonowy i amon czwartorzędowy
Forma jonowa (przy wysyłce) H+/OH-
Stosunek żywicy kationitowej
do anionitowej
1.0/1.0
Zakres wielkości cząstek 0.3 – 1.2 mm
Zawartość wilgoci ~ 60 %
Ciężar nasypowy 700 – 750 g/l
Standardowe opakowanie 25-litrowe worki
Zalecana szybkość przepływu 10 – 50 OZ/h
Pojemność robocza
(punkt końcowy przy 10 μS/cm)
30 g CaCO3/l
Przeciętna przewodność
wody uzdatnionej
1.0 – 5.0 mS/cm
pH wody uzdatnionej 6.0 – 7.0

  UWAGA: Produkt powinien być magazynowany w oryginalnych workach lub innych odpowiednich, szczelnych zbiornikach. Żywica nie powinna stracić swojej wilgoci i nie powinna być wystawiona na kontakt z powietrzem. Jej przeniesienie do kolumny roboczej powinno odbywać się w stanie mokrym lub zanurzonym w wodzie.