ŻYWICA MB 20

 
 
 
 
Żywica jonowymienna AMBERLITE MB-20 jest gotową do użytku mieszanką silnie kwaśnego kationitu i silnie zasadowego anionitu. AMBERLITE MB20 została opracowana dla potrzeb produkcji wody wysokiej czystości.Może być stosowana do produkcji wody całkowicie zdemineralizowanej, pozbawionej krzemionki i dwutlenku węgla. Żywica AMBERLITE MB20 nadaje się również do zastosowań przemysłowych. Polecana jest do drążarek elektroiskrowych gdzie,dzięki dobrej kinetyce wymiany pozwala na uzyskanie optymalnych osiągów zapewniając odpowiedni opór właściwy wody cyrkulacyjnej przez długi czas. Producentem jest firma Rohm and Haas z siedzibą w Stanach Zjednoczonych
 
 
 
 
 
WŁASNOŚCI
 

Forma fizyczna

Przezroczyste żółte ziarenka

Skład objętościowy

Komponent kationitowy:38 – 44%

Komponent anionitowy:56 – 62%

Forma jonowa przy dostawie

H (plus)/OH(minus)

Gęstość nasypowa

665-740 g/l

Odporność chemiczna

Żywica nierozpuszczalna w wodzie, rozcieńczonych roztworach kwasów lub zasad oraz w zwykłych rozpuszczalnikach

 

ZALECANE WARUNKI EKSPLOATACJI

 

Maksymalna temperatura pracy

60 stopni Celcjusza

Minimalna wysokość złoża

700 mm

Natężenie przepływu podczas pracy

20-50 OZ/h

Skład objętościowy

Komponent kationitowy: HCI lub H2SO4

Komponent anionitowy: NaOH