AKORINOL E-1 - DIELEKTRYK DO DRĄŻARKI WGŁĘBNEJ

Olej do elektrodrążarek Akorinol E-1 przeznaczony jest do obróbki elektroerozyjnej jako ciecz dielektryczna. Zalecany jest obróbki elementów o złożonych kształtach geometrycznych wykonanych z materiałów łatwoskrawalnych oraz trudnoskrawalnych.
 

SKŁAD OGÓLNY

Olej do elektrodrążarek Akorinol E -1 produkowany jest na bazie niskolepkiego, głębokorafinowanego oleju mineralnego.
Akorinol E-1 posiada prężnośc par w temp. 20°C  poniżej 0,01 kPa, czyli nie jest lotnym związkiem organicznym.

 

WŁASNOŚCI

PARAMETRY

AKORNIOL E-1 

- lepkość kinemtyczna w temp. 20 °C, mm2/s

3,5

- temperatura zapłonu, °C, nie niższa niż

100

- liczba kwasowa, mg KOH/g, nie wyższa niż

0,01

PRZECHOWYWANIE

Akorinol E-1 należy przechowywać w opakowaniach stalowych  lub polietylenowych,
zabezpieczających produkt przed  dostępem wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych.
Dopuszcza się okres przechowywania oleju do 2 lat.

Karta Charakterystyki

cofnij