OLEJ PARAFINOWY

OLEJ PARAFINOWY

Jest to produkt stanowiący mieszaninę węglowodorów parafinowych otrzymanych z procesów przeróbki ropy naftowej. Jego parametry fizykochemiczne sprawiają, że proces drążenia przebiega dużo stabilniej niż przy użyciu nafty kosmetycznej.

Własności:

  • gęstość w temp. 20°C ok. 0,744-0,754 g/cm3
  • temperatura zapłonu 74°C;
  • temperatura samozapłonu powyżej 230°C;
  • związki aromatyczne ok. 0,02%;


UWAGA: Olej parafinowy nie podlega akcyzie.

cofnij